RENE BUSCHI TENNISEKOOLI SISEKORRAEESKIRI:

 1. Rene Buschi Tennisekooli (edaspidi tennisekool) sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab reeglid tennisekooli õpilastele ja nende vanematele treeningu- ja võistluspaikades.
 2. Eeskirja rikkumise korral õpilase või tema vanema poolt on tennisekoolil õigus lõpetada õpilasega leping tennisekooli põhikirjas ja õpilasega sõlmitud lepingus sätestatud korras.
 3. Tennisekooli õpilane:
  1. hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;
  2. suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;
  3. saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;
  4. järgib Rocca al Mare Tennisekeskuse sisekorraeeskirja;
  5. kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;
  6. suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt;
  7. ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;
  8. õpilase mittesobivuse korral treeningrühma on treeneril õigus paigutada õpilane teise treeninggruppi informeerides sellest lapsevanemat;
  9. peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka tennisekooli ning tema käitumisest sõltub tennisekooli maine.
 4. Lapsevanem:
  1. lubatud jälgida treeningtundi, soovituslik eelnev kokkulepe treeneriga;
  2. ei sekku treeningtundi;
  3. esindades oma last ja tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.

Meeldivat koostööd soovides,
Rene Buschi Tennisekool

TENNISEKESKUSE SISEKORRAEESKIRJAD:

Tennisekooli õpilane järgib Rocca al Mare Tennisekeskuse sisekorraeeskirja:

 • õpilane ei lähe väljakule enne treeningu algust
 • õpilane ei lähe tühjale väljakule omavoliliselt, vaid teatab sellest tennisekeskuse administraatorile ja tasub väljaku rendi ette
 • ettemaksmata väljaku kasutamisele järgneb trahv 30 EUR + väljaku tasu
 • õpilane kannab tenniseväljakul tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust
 • hoiab puhtust ja korda tennisekeskuses
 • suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt
 • ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult
 • Palume kõigil kinni pidada eeskirjadest!

HEA TRENNILAPSE MEELESPEA:

 • Treeningutele ilmun alati õigeaegselt
 • Treeningutele tulen tennisemänguks sobilike riietega (spordipüksid, tenniseseelik, pluus, topp, soojendusdress)
 • Riietus on puhas, korrektne ja sportlik
 • Suured, teravad ehted ja telefoni jätan koju, riietusruumi või kotti
 • Pikad juuksed panen treeninguks kinni
 • Trenni ajal ei näri nätsu
 • Trennijoogiks tarvitan ainult vett või spordijooki
 • Hoian puhtust ja korda treeningpaigas
 • Ei lahku väljakult treeneri loata
 • Suhtun treeningukaaslastesse ja treenerisse sõbralikult ning lugupidavalt
 • Ei loobi vihaga ega ohtlikult reketit ega tennisepalle
 • Ei kasuta ebatsensuurseid väljendeid, žeste ega käitu muul moel vääritult
 • Annan igas trennis endast parima