Alates 1. aprillist 2009 on koostöös Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni ja Eesti Haigekassaga noorsportlaste spordimeditsiinilisi tasuta terviseuuringuid teostatud ennetusprojekti „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks“ raames. Sihtgruppidele (noorsportlased, treenerid, lapsevanemad) suunatud info kättesaadavuse parandamiseks on nüüd valminud noorsportlaste terviseuuringuid käsitlev kodulehekülg www.noorsportlane.ee.

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase tervislikust seisundist ja kehalisest võimekusest. Peamisteks eesmärkideks on vastunäidustuste ja osaliste piirangute väljaselgitamine spordiga tegelemiseks ning terviseriskide kindlakstegemine, mis võivad edaspidi olla põhjuseks äkksurma, vigastuste ja haiguste tekkel.

Spordimeditsiini Sihtasutuses viiakse läbi 7-19-aaastaste noorsportlaste terviseuuringuid. See hõlmab spordiarsti läbivaatust, hingamise uuringut (spirograafia), rahuoleku ja koormusjärgset EKG-d, koormusproovi liikurrajal või veloergomeetril. Vajadusel on võimalik hinnata maksimaalset hapniku tarbimist, vere laktaadisisaldust, teha erinevaid vere analüüse, määrata keha koostist (rasvaprotsent).

Olulised on terviseuuringust saadavad tulemused, järeldused ja soovitused. Spordiarst annab soovitusi tervise, töövõime, treeningkoormuse, taastumise, toitumise, taastumisvahendite kasutamise, ebasoovitavate kehaliste harjutuste kohta.

Alates 1. aprillist 2009.a. on haigekassa poolt tagatud 7-19 aastastele noorsportlastele terviseuuringud alljärgnevalt (patsient tasub ise 50 krooni visiiditasu):

 Noorsportlased (7-19 aastased) Uuringute maht Sagedus Teostaja
5-8 treeningtundi nädalas terviseuuringu kompleks C, lisauuringud meditsiinilistel näidustustel igal 2. aastal spordiarst
rohkem kui 8 treeningtundi nädalas terviseuuringu kompleks A või B, lisauuringud meditsiinilisel näidustustel 1 kord aastas spordiarst

Kaasa võtta:

  • spordiriided, spordijalanõud ja käterätt
  • isikukoodiga dokument

SPORDIMEDITSIINI SIHTASUTUS
Tallinn, Tondi 88, Audentese põhikooli III korrus.

Vajalik eelnev registreerimine tel. +372 699 6515, +372 699 6545 või kohapeal. Registreerimine toimub vaid patsiendi või lapsevanema kaudu.

Eesti keeles

Vene keeles